RSS
szukaj
RSS
A A A K
SZPZLO W-wa Ochota
BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
SZPZLO Warszawa-Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 10 jednostek organizacyjnych wraz z licznymi poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, sprawującymi opiekę medyczną nad 65 tyś. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

SZPZLO Warszawa-Ochota udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, w każdym przedziale wiekowym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, usług stomatologicznych i protetycznych, opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej, leczenia uzależnień, rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Działalność SZPZLO Warszawa-Ochota obejmuje również: promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zespół uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

Wysoką jakość usług świadczonych przez SZPZLO Warszawa – Ochota gwarantuje wprowadzony System Zarządzania Jakością w oparciu o normy: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

W roku 2014 SZPZLO Warszawa-Ochota otrzymał Certyfikat Akredytacyjny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wydany przez Ministra Zdrowia. Wszystkie przyznane certyfikaty potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez SZPZLO Warszawa-Ochota.

Istotnymi sukcesami SZPZLO Warszawa-Ochota odniesionymi w 2015 roku było uzyskanie akredytacji w dziedzinach medycyna rodzinna i pediatria, przyznanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Dzięki temu Zespół zalicza się do placówek uprawnionych do szkolenia młodej kadry lekarzy specjalistów. W roku 2015 SZPZLO Warszawa-Ochota przystąpił do Business Centre Club, klubu skupiającego przedstawicieli wszystkich branż przemysłu oraz usług. Działając zgodnie z wyznaczoną Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Zespół realizuje szereg akcji prospołecznych mających na celu profilaktykę zdrowotną oraz pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Aktywność w tym zakresie została uhonorowana przyznaniem przez BCC odznaczenia Firma Dobrze Widziana 2015. SZPZLO Warszawa-Ochota jest nowocześnie prowadzonym podmiotem leczniczym. Odzwierciedleniem tego są otrzymane nagrody: Gepardy Biznesu 2015 i 2016, Perły Medycyny 2015 oraz Medal Europejski 2016, przyznane za wyróżniające się na rynku wykonywania świadczeń zdrowotnych, wyniki ekonomiczne.

AktualnościOpublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 08.06.2016
Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 07.08.2012
Dokument oglądany razy: 118 652